Spel is de taal van het kind. Speltherapie leert kinderen hun eigen unieke kracht weer aan te boren.
Trainingen      Voor wie      Achtergrond      Contact                


De effecten van de training


De groepstraining ‘Aandacht werkt’ leert kinderen en jongeren op een speelse en ongedwongen manier:

  • aanwezig te zijn in het nu, waardoor uw kind merkt dat er nu heel veel goed is. Ook als er spannende dingen te wachten staan of als er nare dingen gebeurd zijn. Nu is het oké;
  • benoemen en begrijpen van emoties en gedachtenprocessen, zoals angst, woede, verdriet en piekeren. Door emoties en gedachten te accepteren en er ruimte voor te maken, ontstaat een kleine afstand. Precies genoeg om niet meegesleept te worden door die gevoelens of ze te negeren. Hierdoor ontstaat rust en harmonie;
  • grenzen leren kennen en bewaken;
  • zelfvertrouwen te hebben, door het leren loslaten van oordelen over eigen gedachten en emoties en te ontdekken dat je niet bént wat je denkt en voelt;
  • concentreren, even stoppen met doorgaan en voor een moment de aandacht gericht te houden op bijvoorbeeld de adem. Door dit regelmatig te doen en te ‘zitten met de aandacht van een kikker’ leert uw kind snel te schakelen tussen ‘doen’ en ‘niet doen’. Uw kind merkt wanneer het afgeleid is en leert hoe het terug kan keren naar het onderwerp van de aandacht. Hierdoor neemt de concentratie toe en neemt impulsief gedrag af;
  • geheugen te verbeteren, door de aandacht te richten op wat uw kind nu doet, dringen dingen beter door en kan uw kind zich beter herinneren wat het geleerd heeft;
  • aardiger zijn voor zichzelf en anderen; het begrip voor de eigen standpunten of kwetsbaarheden én die van anderen neemt toe. Het afwijzen van gevoelens of standpunten neemt af. Door compassie en oefenen in aardig zijn merkt uw kind hoe groot de waarde van mildheid en vriendelijkheid is. Door bewustwording van deze kwaliteit neemt pestgedrag af. De acceptatie van verschillen neemt toe. Uw kind wordt vrienden met zichzelf én anderen.