Welkom op de site van Praktijk Spelendwijs!


U bent ongerust omdat uw kind niet lekker in zijn vel zit, maar u weet niet hoe u uw kind hierin kunt helpen. Het kan ook zijn dat er iets ingrijpends is gebeurd met uw kind of binnen uw gezin. Soms is het te moeilijk om uw zorgen te delen met uw familie of vrienden. Of u krijgt adviezen die niet helpen. Wanneer de ontwikkeling van uw kind dreigt vast te lopen, biedt speltherapie waardevolle en effectieve hulp.

Spel is de taal van het kind. Kinderen beschikken vaak nog niet over voldoende woorden en kunnen nog niet alle verbindingen leggen. Daardoor hebben ze moeite om hun problemen en angsten goed onder woorden te brengen. Ook kan het praten met volwassenen over gevoelens heel bedreigend zijn, zeker als het gaat om kinderen met een emotionele blokkade.

Speltherapie is een vorm van kinderpsychotherapie. Het spelen van het kind in therapie heeft dezelfde functie als het vertellen over problemen bij volwassenen. De volwassene praat het uit, het kind speelt het uit!