Het verloop van speltherapie


Informatie en intake

U kunt altijd vrijblijvend informatie inwinnen. Als u denkt dat uw kind baat kan hebben bij speltherapie, maken we een afspraak voor een uitgebreid intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de levensloop van uw kind en uw gezin en de problematiek die u ziet bij uw kind. Na afloop van het intakegesprek besluit u of u uw kind wilt aanmelden.


Spelobservatie

Voordat de speltherapie begint, vinden enkele spelobservaties plaats. Spelobservatie is belangrijk om meer zicht te krijgen op de algemene en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, wat zijn of haar belevingswereld is en welke problemen er zijn. In deze sessies begin ik te bouwen aan de relatie met uw kind, zodat uw kind zich veilig gaat voelen in de spelkamer en vertrouwen in mij krijgt.

Na de observatiesessies maken we een nieuwe afspraak om te bespreken of uw kind inderdaad gebaat is bij speltherapie. Als u kiest voor de therapie, stel ik in overleg met u een behandelplan op. Hierin staat welke problemen er zijn, welke doelen de speltherapie heeft, de werkwijze, de frequentie en op welke momenten we de therapie evalueren.


Therapie

Eens per week komt uw kind op een vaste dag drie kwartier naar de spelkamer. Door regelmatig gesprekken met u te plannen, houd ik u op de hoogte van de ontwikkelingen. Ik beantwoord uw vragen en u kunt mij vertellen hoe uw kind zich thuis qua gedrag ontwikkelt. We kunnen dan ook bespreken of er aanpassingen gewenst zijn in de doelen. Ook krijgt u advies over de opvoedingsaanpak thuis, om uw kind verder op weg te helpen. Het uiteindelijke aantal therapiesessies is afhankelijk van de problematiek van uw kind.


Afronding

Op een zeker moment is uw kind bijna zover dat het op eigen kracht verder kan. Dan bouwen we de therapie af en bereiden we samen uw kind voor op het afscheid. Dit afscheid nemen is heel belangrijk binnen de therapie: uw kind heeft in de loop van de therapie veel meegemaakt. Daarom is het goed om niet onverwacht te stoppen. Een goede afsluiting versterkt de resultaten die behaald zijn. Ter afsluiting van de therapie vindt nog een laatste oudergesprek plaats.