Wie ben ik


Mijn naam is Irene Timmers. Na afronding van mijn pedagogiek opleiding heb ik een aantal jaren als pedagoog gewerkt bij een kleinschalig gezinsvervangend tehuis voor kinderen met een levensbedreigende of ernstige chronische ziekte. Door hun ziekte worden deze kinderen ernstig in hun emotionele en lichamelijke ontwikkeling bedreigd. Mijn werk bestond uit het begeleiden van de kinderen in hun ziekte en het opstellen en uitvoeren van plannen om hun ontwikkeling weer op gang te brengen. Ook begeleidde ik ouders in het proces om kinderen weer thuis te kunnen laten wonen, of bij het proces van afscheid nemen, wanneer hun kind terminaal ziek was.

In die tijd startte ik met de masteropleiding Pedagogiek, met als specialisatie Speltherapeut. Tijdens deze opleiding liep ik stage bij een particuliere spelpraktijk. Hier werd mij duidelijk dat mijn passie ligt bij het vak van speltherapeut. Ik heb ervaren wat individuele aandacht in een veilige ruimte aan therapeutische mogelijkheden biedt. Speltherapie stelt kinderen in staat in hun eigen tempo en op unieke wijze hun eigen kracht weer te leren aanboren.

In 2010 heb ik mijn droom waargemaakt en ben ik gestart met mijn eigen prakijk, Praktijk Spelendwijs in Bergeijk. Sindsdien geef ik individuele speltherapie aan kinderen tussen 3 en 14 jaar met emotionele ontwikkelingsproblematiek als gevolg van bijvoorbeeld een traumatische ervaring, extreme faalangst of een laag zelfbeeld.

Sinds 2011 geef ik groeps- en individuele trainingen Mindfulness Based Stress Reduction aan kinderen, pubers en volwassenen. Voor kinderen en pubers maak ik gebruik van de methode 'Aandacht Werkt!' Daartoe heb ik een opleiding gevolgd bij de Academie voor Mindful Teaching van Eline Snel. En sinds eind 2011 verzorg ik ook groepstrainingen Mindful Parenting speciaal gericht op ouders. De opleiding heb ik gevolgd bij Joke Hellemans en Susan Bogels aan de UvA Minds in Amsterdam.

Begin 2015 heb ik een opleiding gevolgd bij BiVT om EMDR, een snelle en effectieve vorm van traumabehandeling, te kunnen bieden aan kinderen en volwassenen.

Naast het werk in mijn praktijk doe ik vrijwilligerswerk als intake coordinator bij Voedselbank Bergeijk. Ook heb ik mij als vrijwilliger verbonden aan het gezamenlijke pilotproject Team Up van War Child, Unicef en Save the Children. Als teamcaptain werk ik wekelijks in het AZC Oisterwijk met kinderen tussen 6 en 18 jaar, die als statushouder wonen in het asielzoekerscentrum. Doel van het werk is om deze kinderen en jongeren via spel een uitlaatklep te bieden voor de vaak schokkende ervaringen van hun vlucht uit oorlogsgebieden. De gestructureerde activiteiten bieden daarnaast houvast in de onzekere siuatie waarin zij verkeren binnen de toelatingsprocedure.

Ik ben gediplomeerd en geregistreerd speltherapeute en mijn praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten, de Federatie Vaktherapeutische Beroepen en het Register Vaktherapie. Om goed werk te verrichten heb ik regelmatig overleg met collega's in de vorm van intervisie en supervisie. Mijn vak houd ik bij met jaarlijkse bij- en nascholingen.