Samenwerking


U bent voor mij een onmisbare gesprekspartner, omdat u uw kind het best kent. Een goed contact is van wezenlijk belang om de therapie te laten slagen! Tijdens de therapie staan u, uw kind en uw gezin centraal. Daarom plan ik regelmatig gesprekken met u om u te informeren over de voortgang.

Elk kind dat bij een speltherapeut in therapie komt, wil zeker weten dat zijn of haar ouders dat goed vinden. Pas dan voelt een kind de vrijheid om binnen de veiligheid van de speltherapie aan de slag te gaan met zijn of haar problemen. Het is daarom voor het slagen van de speltherapie een voorwaarde, dat u er beiden mee instemt dat uw kind naar de spelkamer komt.